tezahür

Gece gökgürültüsü ve yağmur,
Bir şokla başlar gelişme.
İfade de, arada geçen zaman da,
İlk an’da mevcuttur.

Hiçbir şey sürekli olarak kıpırtısız halde kalamaz. Kışın güçlü fırtınaları bir şeyleri yıkıp ortadan kaldırabilir, ama aynı zamanda yaşam yolunu da hazırlar. Bir şeylerin yok olup gitmesi yenilerinin ortaya çıkıp kendi döngülerini başlatmaları için bir fırsattır aslında.

Tüm gelişmeler bir şokla ortaya çıkar.

Filizin tohumu çatlatıp toprağın yüzüne doğru yolunu bulmaya çalışması, yaşam gücünün uzun süreli ve derin birikiminin en can alıcı noktasıdır. Filizin çabucak ortaya çıkıverdiğini düşünürüz, oysa gerçekte görülmez ve hassas döngülerin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Büyüyen fide, kendisiyle birlikte tüm gelişme biçimini, hatta devasa bir ağaca dönüşmesi için gerekli bilgileri taşır. Zamanlama ve şartların uygun olması gerekiyorsa da, bunlar fidanın içkin yapısına bir şey eklemez. O, tümüyle kaderini gerçekleştirir. Bu nedenle bitkinin gelişme ve karakteri –ve gerçek yaşamı- ortaya çıkma anında mevcuttur.


G.D.-

Her varlık, varoluşunda şifrelenmiş özgün planı gerçekleştirmek üzere yaşam serüvenine katılır. Her deneyim bu planı hatırlatan ipuçları sunar ona. Tohumun çatlamasını sağlayan içsel darbeler gibidir bunlar ve gitgide daha güçlenir tempo. Ve bir farkındalık an’ında özü saran perde ortadan kalkar ve öz bilgisi sızar yaşama…


titredi boşluk…
ilk hareket doğdu,
ve sonsuz devinimin odağı oldu.
her ilk, sonun bilgisine gebe
her son da, sonrakilere.
tüm yaratıcılık ilk an’da gizli.
sonra’ sadece anlamaya çalışmakta gizi,
yarattığını sanarken, var olan dehlizi.