biçimleme

Başlangıçtan bitişe kadar
seçenekler azalırken,
tekerlekteki çömleğin
şekli gitgide belirginleşir,
yumuşaklık sertliğe dönüşür.

Çömlekçi, çömlek yapmaya başladığı zaman bir parça çamur alır, ona önce bir küre biçimi verir ve dönen çömlekçi tekerleğine yerleştirir. Çamuru tekerleğe yerleştirirken onu tam olarak ortalayamasa da, çamur düzgün bir silindir şeklini alıncaya dek özenli bir biçimde şekil vermeyi sürdürmelidir. Sonra çamur üzerinde çalışır, tekerlek dönerken çamuru yukarıya doğru uzatır, bastırır. Çamur önce bir kule, daha sonra düz bir mantar görünümünü alır. Dönen çamur kütlesini bir çok defalar yukarı aşağı hareket ettirdikten sonra duvarları tekerlekten yukarıya yükselene değin yavaşca bastırır. Bu işlemi çok uzun bir süre sürdürmez, çünkü çamur yorulur ve ardından bel verip sarkar. Ona hayal ettiği biçimi verir ve bir yana bırakır. Ertesi gün çamur deri sertliğindedir, çömlekçi ayak kısmına şekil vermek için onu tersyüz eder. Yüzeyini de çeşitli desenlerle süsleyebilir. Sonunda kase fırınlanmaya hazırdır ve iş renklerin seçimine gelmiştir; biçim değiştirilemez artık.

Biz de yaşamlarımızdaki tüm durumlara önce kaba bir şekil vermeli, sonra onları yaşamlarımızın merkezine oturtmalıyız. Elemanların yapısını deneyden geçirerek germeli, uzatmalı ve bastırmalıyız. Duruma şekil verirken nasıl bir form istediğimizin farkında olmalıyız. Bir şey tamamlanma aşamasına ne kadar yaklaşmışsa o kadar katılaşmış ve belirginleşmiştir. Form belirginleşmeye başladığında seçeneklerimiz artık çok azalmıştır. Güzellik veya çirkinlik, fayda veya zarar, biçimlendirme sürecinde ortaya çıkar.


G.D.-

Madde, form tutmuş düşüncedir. Düşüncede netlik, ortaya çıkan şekli belirleyecektir.


beyaza düşen kara hemen mayalanır da,
azdan çoğa yol alır olgunun hamurunda.


kusursuzluk‘ kolay değil,
hatta imkansız desek yeri.
hem niyette, hem süreçte ve sonuçta
olası-kalası sapmaları kabul etmeli.
süreki değişirken mananın içeriği,
dosdoğru belirmez hiçbir nesnenin şekli.
bu yüzden ki, sonuç amaç olmamalı.
olmadı!‘ beklese de yolculuğun sonunda,
bilgiyi kaydedip yeniye yol almalı.