işbirliği

Diğerleriyle işbirliği
Algı, deneyim, direşkenlik.
Ne zaman yok göstereceğini
Ne zaman izleyeceğini bil.

Bir üyelik ilişkisine girdiğimizde yavaş yavaş bu kuruluşun bütünsel, organik bir parçası haline geliriz. Bu ilişkide taraflar birbirlerini karşılıklı olarak etkilerler.

Başkalarını etkilemek için anlama yeteneğine ihtiyacımız vardır. Ne zaman harekete geçeceğimizi, ne zaman edilgen kalacağımızı, ne zaman diğerlerinin bizden bir şeyler alacaklarını ve ne zaman bizi dinlemeyeceklerini bilmek zorundayız. Doğaldır ki bunun için deneyime ihtiyacımız vardır ve tam ve doğru bir duyarlılığı geliştirebilmek için, ailelerimizden, içinde bulunduğumuz topluluğa kadar çok sayıda ilişki içinde yer almamız da gereklidir. Zaman içinde hem hayal kırıklığı yaşadığımız, hem de başarılı olduğumuz anlarımız olacaktır; ancak her durumda direşken olmak çok önemlidir. Girişimlerimiz engelleniyorsa ya içinde bulunduğumuz konumu koruyarak, ya da daha iyi bir durum ortaya çıktığı taktirde konumumuzu değiştirerek, tüm güçlüklere karşın devam etmeliyiz.

Gerçek liderlik inisiyatifle alçakgönüllülüğün birleşimidir. En iyi lider bilinemez ve anlaşılamaz olarak kalır, kişisel dikkatini sürdürür ama kendisi dikkat çekmez. Birlikte hareket eden insanların gittiği bir yön olduğu sürece lider memnundur. Övgüye gerek yoktur, insanlar onları başarıya götürenin liderin görünmeyen, ustaca etkisi olduğunun farkına vardıkları zaman, gerçek ödül alınmış olur.


G.D.-

Bedene hizmet adına, bir beyin hücresiyle karaciğer hücresinin işlevleri arasında sıralayıcı bir değerlendirme yapılabilir mi? Bir organizasyonda her öğe, bütünün işleyişine kendi niteliğince katkıda bulunur. Ortak amaç bütüne hizmet olduğunda, parçalar arasındaki etkileşim, yarışma ve çatışma yerine, duyarlı ve sorumlu bir işbirliği niteliğinde olacaktır.


katkın kendince,
en iyi bildiğince.
ama ötesi…
ötesi, ortak bir yaratının denetiminde.
kah olamaz dediğin olur,
kah ‘mutlaka‘ dediğin ilk adımda tıkanır.
bellediğin plan değişir, değişir de,
sana sadece farkı kabullenmek kalır.
ama ki sen,
seçimlerinde bütünü öngördüğünde,
görürsün, her şey seninle çalışır,
sanki keyifli bir enerji imecesinde.