içkinlik

O, her yerdedir.
İçten olandan uzak tutulamaz O.

Ne zaman, ne yer, ne de kültür, hiçbir şey içten bir arayıcı için engel oluşturmamalıdır. ‘Mutlak Olan’ bizi kuşatır; bağlantı kurmak için yalnızca rehberliğe ve anlayışa gereksinimiz vardır.

O, ezoterik bir şey değildir, tam buradadır. Ustalar her zaman buna imada bulunurlar. Onlara göre, kitap okumaktan tiyatroya gitmeye, meditasyon yapmaktan yerdeki hayvan dışkılarını süpürmeye kadar her şey O’nun yansımasıdır. Onlar O’nun her yerde hazır ve nazır doğasını anlarlar ve buna uygun bir şekilde hareket ederler. Bilge kişi, yaptığı her şey kendiliğinden ‘Mutlak Olan’la uyumlu olduğu için ondan söz etmeye gerek duymayacaktır.


G.D.-


göreliyi taşıyan ama görece olmayan,
mutlak‘, her an, her yerde olan.
sonlu ile tezahürde
deneyimi sonsuzlayan.
en doğalın doğasında
en olağanüstüyü sunan.
mutlak‘, sabahımıza doğan
ama gecemizde kaybolmayan.
O, ki her parçada aranan,
O, aramadan bulunan…