bilinçaltı

Cennet ve Cehennem:
Bilinçaltımız.

Meditasyon, bilinçaltımızın pek farkında olunmayan alanlarını açar. Bu durum gerçekleştiğinde kendiliğinden olağanüstü düşünceler ve farkındalıklar yaşanır. Daha önce bizim için saydam olmayan gerçekleri yaşarız; daha önce bize çok uzak görünen olguları algılarız. Ancak hiç kimse meditasyon yaparak üstün insan haline gelmez, yalnızca uykuda olan gizil güçlerini açığa çıkarır. Her şey içimizde kilitlenmiştir ve yalnızca açılmaları gerekir. İşte bu yüzden de hep cennet içimizdedir denmiştir.

Aynı şekilde geçmişin acıları ve savaşları da bazen şaşırtıcı bir şiddetle etkiler bizi. Sorunlar ve çatışmalardan kurtulmak zordur. Ruhsal pratikler yapmamıza, yeni ilişkiler kurmamıza ve girişimlerde bulunmamıza rağmen geçmişte yaşadığımız acılar ve üzüntüler anılarımızda ve rüyalarımızda geri gelir .Bunlar ne başka bir dünyadan gelen şeytanlar, ne de önceki yaşamların karmik yansımalarıdır; bunlar bilinçaltımızdaki izlerdir. Ne kadar büyük bir gayretle ilerlemeye çalışırsak çalışalım, her geçen gün bizi lanetleyen acılar kalır. İşte bu nedenle cehennemin içimizde olduğu söylenir.

Bizler, iyi ile kötünün savaş alanıyız. Dünyamızdan ötesine bakmaya gerek yok. Bilinmesi gereken her şey içimizdedir. Aşılması gereken her şey (geçmişin acıları ve izleri) içimizdedir. Aşkınlığın tüm gücü de içimizdedir; onun ritmiyle uyum içine girdiğinizde tanrısallıkla uyum içinde olacaksınız.


G.D.-


sorumlu ‘ben’im demek zor gelir,
her şey bende’ demekse sıkıcı!
içe değil, dışa dönüktür gözler
uzakları tarar her düşünce,
zoraki bir anlam arayışında
ben’den ötelere tutunur eller.
oysa içimizdeki evren o denli yakın
o denli çözülmeyi bekleyen!
kendi aynamızda yansırken
birliğin bin bir yüzü,
kah cennet olur
kah da cehennem
tekil gerçeğin tözü.