Mark Holland & Allan Combs

Eşzamanlılık (Bilim, Mit ve Kozmik Şakacı)‘dan…

Carl Jung, zaman ve sebep-sonuç zincirlerine ait geleneksel fikirlerin açıklayamadığı anlamlı rastlantıları tasvir etmek için “eşzamanlılık” terimini ortaya koymuştur. Büyük kuantum fizikçisi Wolfgang Pauli ile çalışırken Jung bu rastlantıları zihin ve maddeyi, bilim ve ruhu içine alan fenomenler olarak açıklama yolunu aradı. Böylece telepati, öngörü ve sezgi gibi parapsikolojik olaylar için de mantıklı açıklamalar elde etmeye çalıştı.

Eş zamanlılık, Jung ve Pauli‘nin çalışmalarının yanı sıra ünlü bilim adamları Paul Kammerer, Werner Heisenberg ve David Bohm‘un çalışmalarını da ele almaktadır. Yazarlar, özellikle Kozmik Şakacı (Hilekar) Hermes‘e ait Yunan efsanesi gibi eski ve modern mitolojilerde tasvir edilen eşzamanlılılk konusunu ayrıntılarıyla işlemektedir. Onların günlük hayat ve literatürden alınmış bol sayıda anekdotlarla dolu, disiplinleri aşan benzersiz yaklaşımları; doğanın gizli modeli içine doğru bir göz atma süreci içinde, bu karmaşık kavramın zeki bir keşfini sunmaktadır.