Modern Dünyada Hilekar

Bizim kendi kültürümüzde, hayatımızı, bütün olayların ve durumların anlaşılabilir nedenlerini izleyerek anlayabileceğimiz düşüncesi, neden-sonuç zinciriyle bağlantısı olmayan ilişkilerle karşı karşıya gelmemize güçlü bir engel oluşturmuştur. Böylece etkileyici oldukları zaman bile, anlamlı rastlantıların çoğu kez farkında değilizdir; onların rastlantıdan başka bir şey olmadığını düşünürüz. İstatikçiler de bu görüşü teşvik eder. Bu tavır, bizim sembolik anlamla olan bağımızı keserek, hayatın akıl dışı parçasına karşı bir duvar oluşturur.

Sabit ve bütünüyle kavranabilir alegorilerden farklı olarak, eşzamanlı olaylar semboliktir. Bir eşzamanlı olayın sembolik anlamı, gerçekten hakkında çok az şey bildiğimiz insan zihninin en derin tabakalarıyla, içinde son nedenlerin bizim için sır olarak kaldığı dış dünya arasındaki uyumdan doğar. Eşzamanlı bir olay, sembolik bir biçimde aralarında olan ilişkiyi açığa çıkararak, iki derin sır arasındaki uyumu işaret eder.