çakralar

ÇAKRALAR

Çakra kelimesi Sanskritçe’de “çark” veya “disk” anlamına gelir ve bedendeki yedi temel enerji merkezini tanımlar. Çakraların herbiri omurilikten branşlara ayrılan ana sinir merkezlerine tekabül eder.

Çakralar aynı zamanda bilinç seviyeleri, arşetip elemanlar, yaşamsal aşamalar, renkler, sesler ve beden fonksiyonları ile de bağlantılıdırlar.

~resimlere tıklayarak her çakra hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz~

1. KÖK ÇAKRASI: 
Varlığın sürdürülmesine ilişkin fiziksel kimlik

Omuriliğin alt ucunda yer alan bu çakra, çakra sisteminin temelini oluşturur. Bağlantılı olduğu element “toprak“tır ve yaşama içgüdüsü, bedene ve fizik plana bağlılık eğilimi ile alakalıdır. Dengeli çalışması, bedensel sağiık, güvenlik duygusu ve yaşama sevinci olarak tezahür eder.

2. DALAK ÇAKRASI:
Kişiliği yücelten duygusal kimlik

Karın bölgesinin alt kısmında yer alır. Bağlantılı olduğu element “su“dur ve cinsellik duyumları ile alakalıdır. Dengeli çalışması, duyumsal yoğunluk, cinsel doyum ve değişimi kabul etme becerisi olarak tezahür eder. 

3. GÜNEŞ SİNİRAĞI ÇAKRASI:
Kişiliği tanımlamaya ilişkin ego kimliği

Güç çakrası olarak da bilinen üçüncü çakra, solar plexus denen bölgede yer alır.  Bağlantılı olduğu element “ateş“tir. Kişisel güç, irade ve otonomi prensiplerinin merkezidir. Dengeli çalışması, enerji, verimlilik,  çabuk karar verebilme ve güç faktörünü baskıcı olmadan kullanabilme yetisi olarak tezahür eder.

4. KALP ÇAKRASI: 
Kişisel kabül haline yönelik sosyal kimlik

Çakra sisteminin tam ortasında yer alan kalp çakrası, sevgi merkezidir. Bağlantılı olduğu element “hava”dır. Bu çakra insan psişesinde yer alan zihin-beden, dişil-eril, asıl-gölge, ego-vicdan  gibi zıt öğelerin dengeleyicisidir. Sağlıklı çalıştığında, sevgi, şefkat, barış ve güçlü bir adalet anlayışı olarak tezahür eder.

5. GIRTLAK ÇAKRASI:
Kişisel ifadeye yönelik yaratıcı kimlik

Gırtlak bölgesinde yer alır. İfade ve sanatsal yaratıcılık merkezidir. Bağlantılı olduğu element “ses“dir. Bu çakrada evren, bir  titreşimler alanı olarak sembolik düzeyde deneyimlenir.

6. ALIN ÇAKRASI:
Kişisel yansımaya yönelik arşetip kimlik

Aynı zamanda “üçüncü göz çakrası” olarak da bilinen bu çakra, iki kaşın ortasında yer alır. Bağlantılı olduğu element “ışık“tır. Hem fiziksel, hem de sezgisel boyutta “görme” duyumu ile alakalıdır.  Bu çakranın açılmasıyla arşetip elemanların yorumlanmasına yönelik psişik yetiler devreye girer.  Dengeli çalışması, “manzaranın tümünü” görebilme olarak tezahür eder..

7. TEPE ÇAKRASI:
Kişisel bilince yönelik evrensel kimlik

Taç çakra olarak da bilinen bu çakra, saf farkındalık olarak bilinen bilinç seviyesine karşı gelir. Bağlantılı olduğu element “düşünce“dir. Tepe çakrası, beş duyunun algılayamadığı, zaman – mekan ötesi birlik alemiyle  bağlantı noktamızdır.  Bu çakranın açılmasıyla  kozmik bilginin, bilgeliğin, birlik bilincinin tezahürü olarak vecd  hali deneyimlenir.