alın çakrası

ALIN ÇAKRASI

Sanskritçe: Ajna
(‘algılama‘ anlamına gelen bir kelime.)

Yer: İki kaş arası


Renk: İndigo, Çivit Mavisi


Element: Işık


Fonksiyon: Direkt algılama, sezgi, hayal gücü, imgeleme, konsantrasyon


İçsel Hal: Kişisel bütünlük


Gudde: Hipofiz bezi


Beden bölgesi: Gözler, beynin sol ve sağ lopları, alın ve şakaklar


Duyu: Duyu ötesi algılama


Gem ve Mineral: Ametist


Tıkanıklık Durumu: Başağrıları, kabuslar, görme bozuklukları, konsantrasyon eksikliği


Uyarma ve Dengeleme Yolu: Meditasyon, kontrollü imgeleme

Bilinçli Farkındalık Merkezi‘ olarak da bilinen üçüncü göz çakrası, beş duyu ötesi algıların, zaman ve mekanı aşan düşüncenin merkezidir.

Bu çakranın fonksiyonu, barış ve huzurun doğal bir şekilde tezahür ettiği odaklanmayı sağlamaktır. Bu çakrayla bağlantılı olarak zihin, gerçek olana yönelir. 

Zihin, ikiliğin ötesindeki birlik haline odaklandığında, rasyonel aklın sınırlamaları aşılmış olur. Kişi içe doğma, sezgisel biliş gibi psişik halleri deneyimlemeye başlar. Kendi gerçeğinin farkına vararak, içsel gücünün rehberliğinde, realitesini yaratmada aktif bir rol oynamaya başlar.

Alın çakrası, varlığımızın içsel boyutlarıyla ve ruhsallık veya ruhsal perspektif denilen yönelimle bağlantılıdır.

Gerçek motivasyonlarımızın kaynağı olan bu çakra, davranışlarımızı ve böylece yaşamımızı belirleyen üst bilinç seviyesini temsil eder. Bu bilince erişen kişi, fizik alemindeki her olguyu, ilgili varlık birimlerinin ortak düşünce alanının bir tezahürü olarak görür.