dalak çakrası

DALAK ÇAKRASI

Sanskritçe: Svadisthana
(‘sevimlilik‘ anlamına gelen bir kelime.)

Yer: Karnın alt bölgesi


Renk: Portakal rengi


Element: Su


Fonksiyon: Üreme, (kadınlar için) cinsellik, arzu, haz


İçsel Hal: Fizik planda dengelenme, kendine güven, yaşama sevinci


Gudde: Yumurtalık, testis


Beden bölgesi: Rahim, böbrekler, üreme organları, dolaşım sistemi, idrar yolları


Duyu: Tat alma


Gem ve Mineral: Kehribar


Tıkanıklık Durumu: Cinselliğe ilişkin sorunlar, kıskançlık, sahiplenme, üreme organları ve idrar yolu rahatsızlıkları, belin alt bölgesinde ağrılar


Uyarma ve Dengeleme Yolu: Yaratıcılığınızı ifade etmek adına çeşitli uğraşılar edinmek, göbek dansı, yoga

Dalak çakrasının fonksiyonu, kişinin fizik realitede yayılarak, üreterek ve diğer canlılarla bağlantı içinde yaşamasını sağlamaktır. 

Dalak çakrasının dengeli çalışmasında,  kişi bir genişlemişlik hali, dinamizm ve spiral enerjinin yoğun akışını hisseder. Bu çakraya bağlı temel tezahür “özgürlük“dür. 

Bu çakra beslenme ve cinselliğe yönelik bilinç alanıyla bağlantılıdır. Kişinin iç varlığıyla temasa geçip, bedeninin neye ihtiyaç duyduğunu, neleri haz verici bulduğunu farketmesini sağlar. Üreme fonksiyonu da dalak çakrasının denetimi altındadır.

Dalak çakrası, aynı zamanda kişinin duygu bedeniyle ve duygularını açığa vurabilme özelliğiyle de alakalıdır. 

Kundalini enerjisi dalak çakrası üzerinden engellenmeden akabiliyorsa, kişide kendini koşulsuzca kabul etme ve sevgiye layık görme duygusu güçlenir. Toplum içinde rahat ve güvende hissederek, çevresindekilerle kolayca kaynaşır ve ortak yaratıcı aktivitelerde etkinleşir.

İkinci çakranın faaliyeti sinir sistemini ve beden ısısını etkiler. Beden- zihin- gönül uyumuna katkıda bulunur.

Bu çakranın dengeli çalışmaması halinde, histeri krizleri, özellikle cinsellik alanında aşırı haz ve acı içeren deneyimlere yönelme görülebilir.