gırtlak çakrası

GIRTLAK ÇAKRASI

Sanskritçe: Vishuddi
(‘saflık‘ anlamına gelen bir kelime.)

Yer: Boynun alt kısmı


Renk: Parlak mavi


Element: Akaşa (ether)


Fonksiyon: Sanatsal yaratıcılık, iletişim, ifade, belagat


İçsel Hal: Sezgi, sentezleme


Beden bölgesi: Gırtlak ve boyun, kollar ve eller


Gudde: Tiroid bezi


Duyu: İşitme


Gem ve Mineral: Lapiz, mavi kuartz


Tıkanıklık Durumu: Boğaz ağrısı, gırtlak bölgesindeki bezlerin iltihaplanmas, tiroid sorunları, guatr hastalığı, ifade güçlüğü


Uyarma ve Dengeleme Yolu: Şarkı söylemek, bilinçli nefes eksersizleri.

Gırtlak çakrasının fonksiyonu iletişim ve etkileşim bazında beslediğimiz korkuların giderilmesine yöneliktir. Bu çakraya ilişkin duyum, bir rezonans içinde titreşmektir. 

Asal güç ‘söz‘dür. Kişi korkularından, güçsüzlük sığınağından ve gururundan kurtulduğunda, büyük bir güvenle ve cesaretle gerçek olanı dile getirmeye başlar.

Bu çakranın dengeli çalışması durumunda, kişi sessizliğin gücünü hisseder, sessizliğin sesini duymaya başlar. Dinlemeyi öğrenir ve sözü dinlenir. Ne zaman konuşması, ne zaman susması gerektiğini bilir ve söylediği her şey gerekli etkiyi yaratacak niteliktedir.

Gırtlak çakrası, aynı zamanda kişinin sezgilerini dinlemeye başlaması ile ilgilidir. Kişi, sezgileri sayesinde yaşamın akışıyla mükemmel bir uyum içine girer. Özel bir çabaya gerek olmadan evrenin gereksinimlerini karşılayan imkanları karşısına çıkardığını, dileklerinin gerçekleştiğini görür.

Bu çakra, kişinin farklı bir gerçeklik alanını idrak ettiği bilinç halinin ilk aşamasıdır. Metafizik açıdan, gırtlak çakrası kişinin ruhsal amacını fizik planda somutlaştırması ile alakalıdır. Başka bir ifadeyle, bu çakra, fiziksel realitenin tezahür ettiği matriksel yapıdır, fiziksel ve ruhsal boyut arasındaki geçiş kapısıdır.