kök çakrası

KÖK ÇAKRASI

Sanskritçe: Mulahadra
(‘kök‘ anlamına gelen ‘mula‘ ile ‘destek‘ anlamına gelen ‘adhara‘ kelimelerinden türemiştir.)

Yer: Omuriliğin alt ucu


Renk: Kırmızı


Element: Toprak


Fonksiyon: Yaşama içgüdüzü, fizik aleme bağlılık, (erkekler için) cinsellik


İçsel Hal: Fizik planda denge


Gudde: Böbreküstü bezleri


Beden bölgesi: Bacaklar, ayaklar, kemik yapısı, kalın bağırsak


Duyu: Koku


Gem ve Mineral: Yakut, kırmızı yeşim taşı, lal


Tıkanıklık Durumu: Şiddet, kızgınlık, güvensizlik, korku, peklik, hemoroid, şişmanlık


Uyarma ve Dengeleme Yolu: Her gün bir süre toprak üzerinde oturmak, dans etmek.

Kök çakrasının fonksiyonu kişiyi fizik realiteye (bedene ve toprağa) bağlamaktır. Bu çakrayla bağlantılı olan hal, katı, dengeli, pasif ve yere bağlı hissetmektir.

Ruhun (gemici) çapası‘ olarak da anılır. Omurilikte yer alan ve beden formunu korulan bir öz madde ile ilgili olduğu ve bu nedenle, düzenli çalışmadığında hastalıkların baş göstereceği, beden formunun çözülmeye ve bozulmaya başlayacağı söylenir.

Kök çakrasının denetimindeki beden bölgelerinde ortaya çıkan semptomlar veya gerginlikler, bu çakraya ilişkin kişisel bilinçlilikteki zaaflardan kaynaklanır. Bu çakraya ilişkin en tipik tezahür, korkudur. Korku yoğunlaştıkça, kişi, varlığının tehdit altında olduğu derecesinde bir panik hali yaşar.

Kök çakrasının dengeli çalışmasıyla ise, birey fiziksel varlığının bilincinde, bedeniyle ve fizik çevresiyle hoşnut,  huzurlu ve dingindir. Bir anlamda, kişi bedeni içinde ve yeryüzünde “evinde” gibidir.