tepe çakrası

TEPE ÇAKRASI

Sanskritçe: Sahasrara
(‘bin katlı‘ anlamına gelen bir kelime.)

Yer: Başın üst (bıngıldak) bölgesi


Renk: Mor


Element: Beyaz ışık


Fonksiyon: Birlik


İçsel Hal: Vecd hali


Gudde: Epifiz bezi


Beden bölgesi: Başın üst bölgesi, beyin, sinir sistemi


Duyu: Empati, birlik


Gem ve Mineral: Elmas, kuartz kristal


Tıkanıklık Durumu: Yabancılaşma, depresyon, ayakların yere basmaması, kaynakla bağlantının kesilmesiyle sezgi kanallarının tıkanması


Uyarma ve Dengeleme Yolu: Meditasyon, kontrollü imgeleme, enerji çalışmaları

Kozmik Bilinçlilik- Ben O’yum” merkezi olarak da bilinir.

Yedinci çakranın fonksiyonu, kişinin sonsuz bilinç alanına açılımını sağlamaktır. Bu çakraya ilişkin duyum, birlik, huzur, arınmışlık ve zaman/mekan ötesi bir dinginliktir.

Bu çakrayla gelen, bilinçlilik ve aydınlanma halidir. Tepe çakrasının açılmasıyla, kişi üçüncü boyut realitesine ait fiziksel duyumların, formsal kalıpların, sınırlı inanç ve düşünce sistemlerinin ötesine uzanır. Çok farklı bir enerji alanıyla bağlantı kurar ve bu enerjiyle bütünleşir. Bilinmeyen ‘bilinen‘ olur. Yaşamın transandantal (aşkın) anlamı idrak edilir.

Kişi bütünden ayrı olduğunu yanılgısını besliyorsa, tepe çakrası kapalıdır. Bu durumda, adeta bir kabuk içine hapsedilmiş gibi, yoğun bir yabancılaşma ve yalnızlık içine düşer. Çevresiyle bağlantı kurması çok zorlaşır. İşte ‘cehennem‘ budur.