Kozmik Doktrin

THE COSMIC DOCTRINE (Dion Fortune)

Çeviren: Güneş DAVENPORT

Merhume Dion Fortune’un bu çalışması çok eskilere dayanır. Geçen zaman içinde bu konuda edinilen yeni anlayışların sonucu olarak, burada ifade edilen fikirlerin bir kısmı artık geçerliğini yitirmiş olarak görülebilir. Ayrıca yazıların çoğu medyumun bakış açısını yansıtmaktadır. Medyumluk, çeşitli yansımaları olan içsel farkındalığın yalnızca bir türüdür. Konuyla doğrudan ilgisi olmayan okuyucular spiritüel imajlar şeklinde verilen deneyimleri kendi içsel farkındalıkları paralelinde değerlendirmelidirler.

Bu tür eserlerin yayınlanması, içerdikleri değerli bilgiler ve arayış içinde olanlara yol gösterici olmaları nedeniyle devam etmektedir.