kutupluluk kanunu

28. KUTUPLULUK KANUNU


Merkezin ve Uzayın Çekim Kanunları‘nı dikkate almadan ‘Kutupluluk Kanunu‘nu anlamak mümkün değildir; çünkü kutupluluğun temeli bu iki kanunda yatar. Çekimin merkez veya çeper yönünde oluşuna bağlı olarak bir kuvvetin pozitif veya negatif niteliği ortaya çıkar.

Merkez yönündeki çekim ‘negatif‘, çeper yönündeki çekim ise ‘pozitif‘ niteliğe tekabül eder. İşte kuvvetlerin döngüsel hareketine yol açan, kutupluluğun bu iki yönlü özelliğidir.

Kozmik Günler’in içerdiği kutupluluğu, Merkür‘ün ‘Caduceus*’unda sembolik olarak görmemiz mümkündür. Dünyasal anlamıyla, değnek ‘Işın‘a, siyah ve beyaz yılanlar ise ‘Yaşam Dalgası‘nın pozitif ve negatif niteliklerine karşı gelir.

Kutupluluğun grup formuyla bağıntılı başka bir yönü daha vardır. Grup bilinçliliğinin, negatif veya dişil olduğu kabul edilir; yaratıcılık kazanması için pozitif bir kuvvet tarafından uyarılması gereklidir. Daha süptil bir boyutta fonksiyon gösteren bir varlık, daha yoğun bir boyuttakine göre pozitif nitelik taşır. Eğer bilinçlilik daha yüksek bir boyutun hedeflerini idrak edebilirse, kendi grubuna karşı pozitif bir nitelik kazanır ve grubu aşılayabilir. Böyle bir durumda gruptaki her birey yeni bir kavrama gebedir ve her gebelik, fiziksel boyutta yeni bir yaratıcı çalışmanın doğumuyla sonuçlanır.

Böylece her birey, babası grup lideri olan bir kavrama vücut vermiş olur ve o da aynı boyut üzerinde lider konumu kazanır. Liderle aynı ideali yarattığı için, artık birey de liderle aynı polariteye sahiptir. Bu nedenle, artık liderin o gruba yaratıcı bir uyarı uygulaması mümkün değildir.

Burada açıklananlar, grupların geçirdiği üretken ve durgun dönemlerin anlaşılması açısından önemlidir.

Tezahürdeki tüm yaşamlar boyunca, form oluşması için daima iki faktörün işbirliği gereklidir. Ancak, kuvvet tek bir birim olarak fonksiyon gösterir; çünkü polaritesi Logos’ta yatar.


*Caduceus: Eski Yunan Tanrısı ‘Hermes‘in çift kanatlı ve iki yılan sarılı değneği şeklinde betimlenen tıp biliminin sembolü.sonraki sayfa