tezahürün şafağı

1. TEZAHÜRÜN ŞAFAĞI


Tezahür Etmemiş Olan‘ saf varoluştur. Herşeyin başlangıcı olan kaynaktır. O varolan tek ‘gerçek‘tir. Yalnız o özdür. Yalnız o sürekli olandır; geri kalan herşey bir illüzyondur, geçicidir. Onun hakkında söyleyebileceğimiz tek şey, ‘O, O’dur‘. O, nitelendirilemeyen, geçmişi olmayan, saf oluş halidir. O’nun bildiğimiz hiçbir şey olamıyacağı açıktır; çünkü bir şeyi bilebilmemiz için onun tezahür etmiş olması gerekir. ‘Tezahür Etmemiş Olan‘ ‘Büyük Yokluk‘tur; aynı zamanda açığa çıkmamış olan sonsuz kudrettir.

Bu okült öğretilerinde, üzerinde düşünmeniz için size belli imajlar verilecek. Sembolik olan bu imajların işlevi, zihni bilgilendirmek değil, eğitmek olacaktır. Burada, ‘Tezahür Etmemiş Olan‘ı sonsuzluk, ‘Logos‘u, gezegenlerden oluşan bir sistemle çevrelenmiş bir güneş ve ‘Logos‘un tesirlerini ışınlar olarak imgeleyebilirsiniz. ‘Tezahür Etmemiş Olan‘ tek ‘Birlik‘tir. Tezahür ile birlikte düalite başlar.

Asal düalite ‘uzay‘ ve ‘hareket‘tir. İlk hareket uzayda bir ‘akım‘dı. Sizin için pek bir anlam taşımasa da bu sembolü kullanmak zorundayım. Tek söyleyebileceğim ‘uzay‘ hareket ediyordu; ilerde bu sözlerimde epeyi ipucu bulacaksınız.

Şimdi, uzay hareket ettiğinde garip bir özellik taşır: Sürtünme olmadığı için momentum kaybetmez, akmaya devam eder. Uzay hareket ettiğinde iki kuvvet iş başındadır:

(a) Uzayın hareketine sebep olan kuvvet: Uzayın ‘momentum‘ isteği.

(b) O zamana kadar uzayın hareketini engellemiş olan kuvvet: Uzayın ‘atalet‘ isteği.

Her harekette bu iki faktör mevcuttur; fakat hareket arzusu (daha güçlü olduğundan) atalet arzusuna üstün gelir ve atalet isteği, hareketi denetleyen bir unsur olarak kalır. Bunun sonucu olarak hareket hafifçe bir yana çekilir. Bu nedenle Kozmos’da düz çizgi diye bir şey yer almaz. Her hareket, projeksiyonunda belli belirsiz bir eğri çizer; öyle ki, spiral bir yol takip ederek sonunda başlangıç noktasına döner.

Şimdi, asal hareket, iyonlarca yıl sonra başladığı yere dönen ve yolculuğuna tekrar başlayan bir uzay akımıdır. Bu da, inanılmaz büyüklükte bir çapı olan, dönen bir kuşak demektir. Bu kuşak, belli bir planda, çok uzun bir süre, değişmeyen bir dönme sürdürür. Bu hareketin etkisiyle başka uzay parçaları da kuşağa katılır. Bir plandaki dönme, oluşan kuvvetlerin etkisiyle, ilkine dik bir yönde ikinci bir akım oluşana kadar sürer ve aynı olay tekrarlanır. Bunun sonucu olarak biri diğerinin içinde, farklı çaplarda, iki tane dönen boyut oluşur.

Sayısız yıllar boyunca bu boyutlar, birbirine dik açıda döner dururlar ve tekamül olgusu tamamen bu boyutların hacımları arasındaki farktan kaynaklanır. Boyutlardan büyük olanı, daha küçük ve daha yaşlı olanla aynı hıza erişince, onu etkilemeye başlar; bunun sonucu olarak da eski çember yenisine doğru çekilir.

Şimdi, ilk çemberin bir üst, bir de alt yüzeye sahip olduğu düşünülebilir. Dışa akan arkın oluşturduğu üst yüzey ‘pozitif‘, alt yüzey ise ‘negatif‘ olarak kabul edilir. İçe doğru akan arkta ise bunun tersi söz konusudur.

Bu çemberler birbirlerini karşılıklı olarak iter ve çekerler. Öyle ki, birinci çemberde dışa akan arkın üst yüzeyinin, ikinci çemberin buna karşı gelen yüzeyine doğru çekildiğini ve diğer arkın alt yüzeyinin ise aşağıya doğru basınç yaptığını düşünebilirsiniz. Böylece ikincil bir hareket başlamış olur. Bu yeni hareket, devresini tamamlayıp sabit döngüsüne eriştiğinde yeni Kozmos oluşmaya başlamıştır. Burada anlatılanlar, bir Kozmos’un temel oluşumu hakkında sunulabilecek en yaklaşık sembolik bir açıklamadan ibarettir.

İlk devrenin ikinci döngüsü ‘Geçilmez Halka‘dır. İkinci formasyonun devresi ise ‘Kaos‘a sınır koyan küredir. Dışardaki kürenin üstünde ikincil bir oluşum mevcuttur ki, dahil olduğu Kozmos için asal dinginliği temsil eder. ‘Kaos Halkası‘ olarak adlandırılan bu bölge, Kozmos’un hareketine tepki göstererek aynı zamanda momentumun kazanılmasında rol oynar. ‘Kaos Halkası‘ asal kuvvetin itiş gücüne karşı gelişen reaksiyondan ortaya çıkmıştır. Asal dönüş yönüne dik açıda hareketini sürdürür ve ona zıt bir tesir yaratır. ‘Kozmos Halkası‘nı ikincil hareketine başlatarak, ‘Geçilmez Halka‘ (asal sınırlayıcı) denen ikincil döngünün oluşmasına yol açan etken, ‘Kaos Halkası‘nın çekimi olmuştur. Sonuç olarak, temelde, Kozmos’un yaratılışını sağlayan ‘Kaos Halkası‘dır.sonraki sayfa