Derleyenler Hakkında

John ve Dotti, bireysel gelişimlerinin duraklamış gibi göründüğü bir zamanda biraraya geldiler. Tanıştıklarında John satış elemanı, Dotti ise kuaför olarak çalışmaktaydı. John, çeşitli enerjilere kanallık yapmaktaydı ve spiritüel enerjinin kullanımına ilişkin geliştirdiği pek çok araç mevcuttu. Kaliforniya’da San Rafael kasabasında karşılaşmalarından sonra Dotti, John’ un bu bilgileri kendisine saklamaması gerektiğini düşündü ve bütünün tekamülü adına, çalışmalarına diğer insanları da dahil etmek yönünde harekete geçti.

Bir yıl içinde yaşamları tamamen farklı bir nitelik kazanmıştı. Bu da onların özel yaşamlarında daha da yakınlaşmalarını sağladı. Kısa bir zaman sonra işlerinden ayrıldılar ve kendilerini tümüyle spiritüel gelişim yolundaki çalışmalara adamaya karar verdiler. Bu arada evdeki üç çocuk, çeşitli spiritüel varlıkların aniden yaşamlarına girmesinden şaşırmış bir haldeydi.

Çok geçmeden evde Kryon adlı ruhsal bir varlığın sesi duyulmaya başladı, ki bazen bu ses, evdekilerin rahatsız olmadan katlanabilecekleri seviyeden biraz daha yüksek olabiliyordu. Bir süre sonra Kryon, bir başka ruhsal varlığın öğretilerini aktarıyormuş izlenimini vermeye başladı. Bu varlığın adının Seth olduğu daha sonra öğrenilecekti. Bir kanal bağlantısı celsesindeki enerji seviyesini denetledikten sonra, ama hala kendini doğrudan tanıtmıyarak, Seth ortaya çıktı ve yeni bir kitap yazmak istediğini bildirdi. O zamana kadar Kryon, kanal vasıtasıyla konuşmasına başlamadan önce Seth’i davet etmekteydi. Bu noktada ise Seth, öğretisini çesitli celseler ve kişisel yazılar aracılığıyla doğrudan aktarmaya başladı.

Seth’in kitaplarından ve diğer kişisel kaynaklardan edindikleri bilgiler sayesinde, John ve Dotti’nin bilinçlilikleri, komşularının ve dostlarının tahmin bile edemiyeceği biçimde çok çeşitli spiritüel görüş ve şifa modlarına doğru genişleme gösterdi.

Seth, diğer ruhsal varlıklar ve meditasyon aracılığıyla ulaştıkları öğretilere göre yaşama arayışları sürerken, yaşamları eski uygarlıkların bazı veçhelerini yansıtmaya başlamıştı. Günlük problemlerin çözümü artık fizik boyutun ötesinde, görünmez yüksek enerji planlarında ele alınıyor ve sorunlar, üst boyut bilgisine olan bağıntıları açısından değerlendiriliyordu. Kısacası yaşamları, materyal varoluşa yönelik ‘altına endeksli’ bakış açısını terkediyor ve benmerkezci dünyanın sahte hedeflerinden özgür olmaya yöneliyordu.

Geçen zaman içinde genişleyen yaşam anlayışlarına, elektronik, astronomi, eski mabetlerin arkeolojisi, seyahat ve kilise çanları dahil her türlü müzik aletlerine ilişkin bilinçlilik deneyimleri de dahil oldu.

John ve Dotti’nin oturdukları evin garaj dahil hemen her odasında, bilinçliliği yükseltmeye yönelik bir anlayışla geliştirilmiş olan geometrik ve/veya elektronik araç gereçlere rastlamak mümkündür. Bir keresinde bir dostun söylediği gibi, ‘Musluğu bile çevirseniz, bu evin enerjisi yükselir.’

Halen sürdürdükleri kanal bağlantısı celselerine, sayıları haftada onbeşle yirmibeş arasında değişen gruplar katılmaktadır. Katılımcıların çoğu birbirlerini belli bir süredir tanımaktadırlar ve kendileri için sorun kaynağı olan fiziksel realiteye ilişkin bağımlılıklarını çözümlemek yolunda ortak bir gayreti sürdürmektedirler. Bu çalışmalarda amaçlanan, mezhepsel yanılgılara düşmeden, ulaşılabilecek en yüksek planlardan bilgi çekmek ve bir diğerinin tekamülüne yardımcı olmaktır.

Her ne pahasına olsun kişinin kaçınması gereken şey, bireysel doğrulara saplanmak ve kendini diğerlerinden ayrı hissetmek olmalıdır.

John ve Dotti ile yaşamakta olan üç çocuk, tüm bu değişimlere farklı farklı reaksiyon verdiler. Simdi onsekiz yaşında olan en büyükleri Mia, Seth ve diğer ruhsal varlıkların yaşamındaki yol gösterici rollerini güvenle kabul etti. Halen onyedi yaşında olan Johnny, çevresinde olup biten ‘mucizelere’ rağmen spiritüel yönde fazla bir eğilim göstermedi. Şimdi oniki yaşında olan en küçükleri Danielle ise pek çok spiritüel tasarımla ilgili kanal bilgisi almaktadır. Tasarladığı aletler arasında, özel bir şekilde birbirine bağlanmış kristal parçalarından oluşan ve endişeleri gidermede yardımcı olan bir ‘korku süngeri’ de vardır.

Seth ve diğer ruhsal varlıklarla temas kurmalarından belli bir süre sonra John ve Dotti, özgürlük anlayışlarının genişlemesine paralel olarak, egzotik yerlere seyahat etmeye ilişkin hayallerini gerçekleştirme imkanı buldular. Seth de onların bu meraklarından yararlanarak, gezdikleri çeşitli eski mabetleri yazılarında sık sık fon olarak kullanmaya başladı.

Bu kitabın yazdırılışı sırasında derleyenleri, kitabın içerdiği kavramları idrak etmelerine imkan sağlıyan bir yaşam biçimine adapte oldular. Kitapta yer alan bilgiler, John ve Dotti’nin birbirlerine daha da yakınlaşmalarına yardım etmiş ve onları daha önceleri yaşamlarında etken olabilen duygusal stresten özgür kılmıştır.

Bu kitap, tıpkı derleyenleri gibi, spiritüel gelişime sekte vurabilen geleneksel ve sınırlayıcı zaman anlayışını aşma çabasını verenlere yardımcı olmak amacıyla yazdırılmıştır.sonraki sayfa