bilgi

Ne kadar bilirsen bil; söylediklerin,
karşındakinin anladığı kadardır.

~ Hz.Mevlana ~

Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile
ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.

~ Montaigne ~

Bilgi artıyor, onunla birlikte huzursuzluk da.

~ Goethe ~

Ne kadar az bilirseniz,
onu o kadar şiddetle savunursunuz.

~ Bertrand Russel ~

Bilgiyle uyumak uyanıklıktır.

Fikir sahibi olmaya
mal sahibi olmaktan fazla
ihtiyac duyacağımız gün
gerçek zenginliğin sırrını bulacağız.

~ Peyami Safa ~

Bilgi, insanı kuşkudan,
iyilik, acı çekmeden,
kararlılık, korkudan kurtarır.

~ Konfüçyus ~

İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek
bir seye inandırmaktan daha zordur.

~ R.Renan ~

Eskimiş fikirler, paslanmış çivilere benzer,
söküp atmak çok güçtür.

~ Cenap Şahabettin ~

Gelenekler, beklenmeyenin gerçekleşmesini
önlemeye yönelik toplu çabalardır.

~ Barbara Tober ~

İnsan, en az bildiği şeye en çok inanır.

~ Montaigne ~

Ben, bilmediğimi bildiğim için
diğer insanlardan akıllıyım.

~ Sokrates ~

Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin.
Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın.
Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan sakının.
Bilen ve bildiğini bilen,liderdir, onu izleyin

~ Kung-Fu-tzu ~

Bir çok şeyi yarım yamalak bilmektense,
hiç bilmemek daha iyidir!
Başkalarının düşünceleriyle bilgelik etmektense,
kendi hesabına delilik etmek daha iyidir.

~ Nietzsche ~

Düşünce, rüzgâr,
bilgi yelken,

insanlık ise bir kayıktır.

Bilgisizlik atılgandır, bilgi ise çekingen.

Bilgisiz bir aptaldan daha budalası,
bilgili bir aptaldır.

~ Moliere ~

Az bilirsek bir şeyin doğruluğuna emin olabiliriz,
bilgi arttıkça kuşku da artar.

~ Goethe ~

En kötü cehalet,
hakkında hiçbir şey bilmediğin bir şeyi reddetmektir.

~ Bernard Shaw ~

Bilgi paylaşıldıkça artan bir hazinedir.

~ Bhartrihari ~

Bilimin sustuğu yerde şiir başlar
ve evrenin gizli kapıları şiirle açılır.

~ Zülfü Livaneli ~

Bilginin efendisi olmak için,
çalışmanın uşağı olmak şarttır.

~ Balzac ~

İnsanların hisleri bilgileriyle ters orantılıdır.

Ben 14 yaşındayken babam o kadar cahildi ki;
yakınımda olmasına dayanamazdım.
Ama 21’ime geldiğimde, öyle çok şey biliyordu ki,
yedi yılda nasıl öğrendiğine şaştım.

~ Mark Twain ~

Dağın tepesine giden yolu bilmek istiyorsan,
dağa çıkıp da inmiş olana sor.

~ Zenrin ~

Rüyanızın gerçeklesmesini istiyorsanız,
öncelikle uykudan uyanmanız gerekir.

~ Andre Siegtried ~

Eğer hayal edebildiğin bir şeyse, yapabilirsin.
Onların peşinden gidecek cesaretin varsa,
bütün rüyalar gerçek olabilir.

~ Walt Disney ~

Hayal kurmak bilgiden daha önemlidir,
çünkü bilgi sınırlıdır, ancak hayal tüm dünyayı kapsar.

~ Albert Einstein ~

Saf mantıksal düşünce,
dünyayı anlamamız için yeterli değildir.
Gerçeğe ilişkin tüm bilgiler
deneyimle başlar, deneyimle biter.

~ Shirley Mc Laine ~

Bir peşin hükmü yok etmek,
atomu parçalamaktan daha zordur.

~ Albert Einstein ~

Bilim, her günkü düşünmelerimizin
saflaşmasından başka bir şey değildir.

~ Albert Einstein ~

Bilim gerçeklerden kuruludur,
tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi.
Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir.
Tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi.

~ Poincare ~

“Cogito, ergo sum; je pense, donj je suis.

Düşünüyorum, öyleyse varım.

~ Rene Descartes ~

Kesin olan bir şey var.
Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek.
Şüphe etmek düşünmektir.
Düşünmekse var olmaktır.
Öyleyse var olduğum şüphesizdir.
Düşünüyorum, o halde varım.
İlk bilgim bu sağlam bilgidir.
Şimdi bütün öteki bilgileri
bu bilgiden çıkarabilirim.

~ Rene Descartes ~

Bizim çıkış noktamız bireyin öznelliğidirr.
Çıkış noktamızdan bakıldığında
‘düşünüyorum öyleyse varım’
gerçeğinden başka bir gerçek olamaz.
Herhangi bir gerçekten önce,
bir mutlak gerçek olmalıdır.
Bu gerçeği kavramak basittir,
zira bireyin varlığında mevcuttur.

~ Rene Descartes ~

Eğer güneşe akıllıca bakmazsak,
karanlık içinde kalırız.

~ John Milton ~

Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

~ Kuran-ı Kerim ~

İlim ilim bilmektir,
ilim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen,
bu nice okumaktır.

~ Yunus Emre ~

İki şey dünyaya hükmeder;
biri kılıç, digeri düşünce.
Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.

~ Napolyon ~

Bilmediğini bilmek en iyisidir.
Bilmeyip de bildiğini sanmak
tehlikeli bir hastalıktır.

~ Lao-Tzu ~

Bilebileceğimiz bir şey varsa,
o da hiçbir şey bilmediğimizdir.

~ Chuang-Tzu ~

Hiç bir şey bilmediğimi de
kesin olarak bilmiyorum.

~ Arksilaos ~

Bilgiye sahip oldum mu? Bilmiyorum.

~ Konfüçyus ~

Ben ne biliyorum…?

~ Montaigne ~

Biz hiçbir şey bilemeyiz.
Doğru ancak gerçeğin derinliğinde bulunabilir.

~ Democritus ~

Evrende aklımızın kavrayamayacağı
ve duygularımızla sezemeyebileceğimiz
şeyler vardır.

~ Ludwig von Mises ~

Bizler sırlarla dolu bir evrende,
bir rüyanın rüyasını görmekteyiz.
Gerçekte bildiğimiz hiçbir şey yoktur.
Bildiğimizi sandığımız şey sadece olaylardır.
O olaylar ki, bilmediğimiz bir objeyle
asla bilemeyeceğimiz bir sujenin
birbirlerine olan ilgisinden doğmuştur.

~ Immanuel Kant ~

İnsan akıbetinin efendisi değildir
ve hiçbir zaman da olmayacaktır.
İnsanın aklı onu daima bilinmeyen
ve öngörülmeyen yeni şeyler
öğrenmeye doğru götürecektir.

~ Friedrich A.von Hayek ~

Ebedi gerçeklik olmadığı gibi,
mutlak doğru da yoktur.

~ Nietzsche ~

İnsanın aklı kendisine
sınırlamalar getirilmesinden nefret eder.

~ Joseph Addison ~

İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır.
Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz,
sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece.

~ John Stuart Mill ~

Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan,
yaşamında bir kez olsun bütün şeylerden şüphe et.

~ Rene Descartes ~

Bilgelik için tek anahtar devamlı soru sormaktır.
Şüphe ederek bir araştırmaya başlarız.
Araştırmakla da doğruya ulaşırız.

~ Peter Abelard ~

Düşüncenin doğruluğu, 
pratik doğrulamayla kanıtlanır.

~ Bernardino Telesio ~

Unutma ki,
insanlığın yüzyıllardır öğrendikleri,
sonsuz uzunlukta bir kumsaldaki
tek bir kum taneciğinden daha fazla değildir.

~ Xsentius ~

İnsanın evrendeki durumu,
bir kedinin kitaplıktaki durumu gibidir;
görür ve dinler ama, hiçbir şey anlamaz.

~ William Jones ~

Evren insan için uyumsuzdur ve bilinemez.

~ Albert Camus ~

İnsan, bilebileceği tek şey olan
kendisiyle yetinmelidir.

~ Protagoros ~

Deneyiniz, deneyiniz,
denemeden hiç bir şeye inanmayınız.

~ Francis Bacon ~

Bilgi güçtür.

~ Francis Bacon ~

Hala öğreniyorum.

~ Michelangelo ~

Sanayi toplumunun yakıtı paraydı.
Bilgi toplumunda yakıt da, güç de, bilgidir.

~ J.K. Galbraith ~

Kazandığımız aydınlık, 
bize bilgimiz vasıtasıyla verildi.

~ John Milton ~

Doğru düşünce bilgidir.

~ Plato ~

Sadece bir iyi vardır, bilgi;
ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

~ Sokrates ~

Bilgi sonsuza dek cehaleti yönetecektir.

~ James Madison ~

Bilgi ruhun gıdasıdır.

~ Sokrates ~

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

~ Plato ~

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil,
akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

~ Aristotle ~

Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm,
bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur.

~ Voltaire ~

Bağnazın kafası gözbebeği gibidir;
ne kadar aydınlık olursa o kadar küçülür.

~ O.W.Holmes Jr. ~

İnsanın cehaleti konusunda
cahil olması daha kötüdür.

~ Saint Jerome ~

Bu dünyada hiçbir şey
bilinçli cehaletten ve aptallıktan
daha tehlikeli değildir.

~ Martin Luther King ~

Cehalet ne kadar fazla ise
dogmatizm de o kadar büyüktür.

~ Sir William Osler ~

Tecrübe bilginin anasıdır.

~ Cervantes ~

Tecrübe, hatalarımıza verdiğimiz addır.

~ Oscar Wilde ~

Öğrenme ilkesi,
insanın temiz karakterini ortaya çıkarmak,

insanlara yeni yaşam vermek
ve nihai iyiye ve doğruya ulaşmak demektir.

~ Konfüçyus ~

Cehalet kötü bir bitki gibidir;
diktatörler bu bitkiden istifade ederler;
oysa demokrasilerde
vatandaşların cehaletine katlanılamaz.

~ Sir William Beveridge ~

İnsan akıllı bir yaratıktır;
böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır;
fakat insanın bilgisinin alanı  öylesine dardır ki,
bilimden aldığı besinlerden
ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir.

~ David Hume ~