doğru-yanlış

Herşeye doğru demek aptallıktır.
Herşeye yanlış diyen zorbadır.

~ Hz.Mevlana ~


Büyük adamların hataları
güneş tutulmasına benzer,
onları herkes görür.

~ Cu Cong ~


Kabul edilen bir yanlışlık,
kazanılmış bir zaferdir.

~ Gascoigne ~


Yanlışlık fare deliğinden geçer,
doğruluk kapılardan sığmaz.

~ Bernard Shaw ~


Hemen hemen bütün hatalarımız,
onları saklamaya yönelik çabalarımızdan ve
yöntemlerimizden daha çok bağışlanabilir.

~ La Rochefoucould ~


Çarpık ayakkabılar çarpık ayağa uyar.

~ Hz.Mevlana ~


Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince,
diğerleri de yanlış gider.

~ C.Bruno ~


Ok düz olmasaydı, doğru gitmezdi.

~ Yusuf Has Hacip ~


Bir yanlışı haklı çıkarmaya çalışmak,
onu iki kat büyütür.

~ Fransız Atasözü ~


İyiyi kötüden ögrenenlere
daha iyiyi anlatmak zordur.

~~~


Büyük adamın hatası da büyük olur.

~ Musevi Atasözü ~


İyi, daha iyinin düşmanıdır.

~ Shakespeare ~


İyiliği yalnız iyiler anlar,
kötülüğü herkes!

~~~


Ders alınmazsa, her hata
bir sonraki hatanın virüsü olur.

~ Sadi ~


Gerçek, arandığında, saklanır.

~ Oliver Wendell Holmes ~


Sen dünyada, içine biraz kötülük karışmayan iyilik,
biraz acısı olmayan bir zevk gördün mü hiç?

~ Platus ~


Yalancının cezası ,
kimsenin kendisine inanmayışı değil,
kendisinin kimseye inanmayışıdır.

~ B.Shaw~


Hiç kimse başkasının hata yapmasına göz yummaz.

~ Goethe ~


Hatalar miras değildir, savunmaya değmez.

~ E.Burke ~


Yemine gerek duymayacak kadar sözlerine sadık ol.

~ Dale Carnegie ~


İnsanın hırsız olup olmadığı,
suç ortağından sorulmaz ki!

~ C.Marlowe ~


Suçlar insanların yüzünde görünseydi,
aynalar satılmazdı.

~ P.Ustinov ~


Nice kötü insanlar vardır ki,
hiç iyi yanları olmasa
daha az tehlikeli olurlardı.

~ La Rochefoucauld ~


Ahlağın iyisi ve kötüsü aynı kafada bulunur.

~ Aristophanes ~


Hiç bir suçlu kendi yargıcından kurtulamaz.

~ Twenalis ~


İnsan en büyük kötülüğü düşmanından görmez,
dostundan da görmez, kendinden görür.

~~~


Başkalarını yargılarken,
kendi korkuların ve önyargıların ortaya çıkar.

~~~


Doğru bir hareket için yanlış bir zaman yoktur.

~~~


Doğru söylediğin sürece,
belleğin daha az yorulur.

~~~


Allah size bir yüz vermiş,
bir de siz eklemeyin!

~~~


Doğruluk, Kutup Yıldızı gibi yerinde durur,
geri kalan her sey onun etrafında döner.

~ Konfüçyüs ~


Elinden geldiği halde kötülüğe engel olmayan,
onu teşvik ediyor demektir.

~ Latin Atasözü ~


İyiye razı olmayıp en iyinin arkasından koşanlar,
en kötünün yoldaşı olurlar.

~~~


En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır,
çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin
gerçek olduğuna inanır.

~ Demosthenes ~


Siz yolunuza bakın,
böyle yaparsanız
hedefe kendiliğinden varırsınız.

~ M.Gandhi ~


Bazılarını hep aldatabilirsiniz.
Bazen de herkesi…
Ne var ki,
herkesi her zaman
aldatamazsınız.

~ Pineaste Barnui ~


İnandığımız tek doğru vardır.
O da yalan da olsa,
kendimize ısrarla söylediğimizdir.

~~~


Bir haksızlık karşısında
“tarafsızım“ diyen biri,
artık bir taraf olmuştur.

~~~


Kimse bile bile kötü değildir;
her kötülük bilgi sanılan bilgisizlikten gelir.

~~~


Öyle şeyler vardır ki,
insan onları daha yapmadan pişman olur,
fakat gene de yapar.

~ F.Hebbel ~


Doğruyu söylemek degil,
anlatmak güçtür.

~~~


Yanlış yapmayan insan yoktur.
İnsanlık yanlışını kabul ve düzeltmekle olur.

~ Einstein ~


Tüm uzmanların aynı gorüşte olmaları
hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir.

~ B.Russel ~


Bir tek kimseye yapılan adaletsizlik,
herkese çevrilmiş bir tehdittir.

~ Montesquie ~


Samimi olmayı vaad edebilirim;
tarafsız olmayı asla.

~ Goethe ~