doğru-yanlış

Herşeye doğru demek aptallıktır.
Herşeye yanlış diyen zorbadır.

~ Hz.Mevlana ~

Büyük adamların hataları
güneş tutulmasına benzer,
onları herkes görür.

~ Cu Cong ~

Kabul edilen bir yanlışlık,
kazanılmış bir zaferdir.

~ Gascoigne ~

Yanlışlık fare deliğinden geçer,
doğruluk kapılardan sığmaz.

~ Bernard Shaw ~

Hemen hemen bütün hatalarımız,
onları saklamaya yönelik çabalarımızdan ve
yöntemlerimizden daha çok bağışlanabilir.

~ La Rochefoucould ~

Çarpık ayakkabılar çarpık ayağa uyar.

~ Hz.Mevlana ~

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince,
diğerleri de yanlış gider.

~ C.Bruno ~

Ok düz olmasaydı, doğru gitmezdi.

~ Yusuf Has Hacip ~

Bir yanlışı haklı çıkarmaya çalışmak,
onu iki kat büyütür.

~ Fransız Atasözü ~

İyiyi kötüden ögrenenlere
daha iyiyi anlatmak zordur.

Büyük adamın hatası da büyük olur.

~ Musevi Atasözü ~

İyi, daha iyinin düşmanıdır.

~ Shakespeare ~

İyiliği yalnız iyiler anlar,
kötülüğü herkes!

Ders alınmazsa, her hata
bir sonraki hatanın virüsü olur.

~ Sadi ~

Gerçek, arandığında, saklanır.

~ Oliver Wendell Holmes ~

Sen dünyada, içine biraz kötülük karışmayan iyilik,
biraz acısı olmayan bir zevk gördün mü hiç?

~ Platus ~

Yalancının cezası ,
kimsenin kendisine inanmayışı değil,
kendisinin kimseye inanmayışıdır.

~ B.Shaw~

Hiç kimse başkasının hata yapmasına göz yummaz.

~ Goethe ~

Hatalar miras değildir, savunmaya değmez.

~ E.Burke ~

Yemine gerek duymayacak kadar sözlerine sadık ol.

~ Dale Carnegie ~

İnsanın hırsız olup olmadığı,
suç ortağından sorulmaz ki!

~ C.Marlowe ~

Suçlar insanların yüzünde görünseydi,
aynalar satılmazdı.

~ P.Ustinov ~

Nice kötü insanlar vardır ki,
hiç iyi yanları olmasa
daha az tehlikeli olurlardı.

~ La Rochefoucauld ~

Ahlağın iyisi ve kötüsü aynı kafada bulunur.

~ Aristophanes ~

Hiç bir suçlu kendi yargıcından kurtulamaz.

~ Twenalis ~

İnsan en büyük kötülüğü düşmanından görmez,
dostundan da görmez, kendinden görür.

Başkalarını yargılarken,
kendi korkuların ve önyargıların ortaya çıkar.

Doğru bir hareket için yanlış bir zaman yoktur.

Doğru söylediğin sürece,
belleğin daha az yorulur.

Allah size bir yüz vermiş,
bir de siz eklemeyin!

Doğruluk, Kutup Yıldızı gibi yerinde durur,
geri kalan her sey onun etrafında döner.

~ Konfüçyüs ~

Elinden geldiği halde kötülüğe engel olmayan,
onu teşvik ediyor demektir.

~ Latin Atasözü ~

İyiye razı olmayıp en iyinin arkasından koşanlar,
en kötünün yoldaşı olurlar.

En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır,
çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin
gerçek olduğuna inanır.

~ Demosthenes ~

Siz yolunuza bakın,
böyle yaparsanız
hedefe kendiliğinden varırsınız.

~ M.Gandhi ~

Bazılarını hep aldatabilirsiniz.
Bazen de herkesi…
Ne var ki,
herkesi her zaman
aldatamazsınız.

~ Pineaste Barnui ~

İnandığımız tek doğru vardır.
O da yalan da olsa,
kendimize ısrarla söylediğimizdir.

Bir haksızlık karşısında
“tarafsızım“ diyen biri,
artık bir taraf olmuştur.

Kimse bile bile kötü değildir;
her kötülük bilgi sanılan bilgisizlikten gelir.

Öyle şeyler vardır ki,
insan onları daha yapmadan pişman olur,
fakat gene de yapar.

~ F.Hebbel ~

Doğruyu söylemek degil,
anlatmak güçtür.

Yanlış yapmayan insan yoktur.
İnsanlık yanlışını kabul ve düzeltmekle olur.

~ Einstein ~

Tüm uzmanların aynı gorüşte olmaları
hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir.

~ B.Russel ~

Bir tek kimseye yapılan adaletsizlik,
herkese çevrilmiş bir tehdittir.

~ Montesquie ~

Samimi olmayı vaad edebilirim;
tarafsız olmayı asla.

~ Goethe ~