eğitim

Öğretmen mum gibidir,
kendini tüketerek başkasına ışık verir.

~ Ruffini ~

Öğrenmek pahalıdır, ama
bilmemek cok daha pahalı.

~ H.Clausen ~

Eğitim, yoksullar için bir sermaye,
zenginler için bir faizdir.

~ Mann ~

Eğitim her şeydir.
Şeftali bir zamanlar acı bir bademdi;
karnabahar, üniversite eğitimi almış
bir lahanadan başka bir şey değildir.

~ Mark Twain ~

Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi?
Bildiğin zaman bildiğini anla,
bilmediğin zaman ise bilmediğini…

~ Konfüçyüs ~

Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır,
dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir,
ciddi ve samimi bir şekilde uygula.

~ Konfüçyus ~

İnsanlara eğitim ve bilgi sağla.
Barış ve düzenin sağlanmasının
kendi çıkarları için gerekli olduğunu
onlara öğret.

~ Thomas Jefferson ~

Pratik, bütün öğretmenlerin en iyisidir.

~ Syrus ~

İnsana hiçbir şey öğretemezsin;
öğrenmeyi ancak kendi içinde
bulacağını öğretebilirsin.

~ Galileo ~

Eğer karşınızdaki öğüt vermeye bayılıyorsa,
bilin ki en çok onun öğüde ihtiyacı vardır.

~ Lord Halifax ~

Gerçek eğitim,
kendinden en iyiyi vermekten geçer.

~ M.Gandhi ~

Hakiki öğrenci, bilinenin içinden
bilinmeyeni geliştirmeyi öğrenir
ve ustaya yaklaşır.

~ Goethe ~

Birini eğitmenin asıl amacı,
onu sürekli sorular soran biri haline getirmektir.

~ Bishop Creighton ~

Yetenekler şart koşuluyor,
onların becerilere dönüştürülmesi gerek.
İşte eğitimin ereği budur.

~ Goethe ~

Gençleri eğitmenin amacı,
onları yaşamları boyunca
kendi kendilerini eğitmeğe hazırlamaktır.

Okuma zevkini kazanmayanın
öğrenimi yarıda kalmıştır.

~ P.Peacut ~

Bir kitap, içimizdeki donmuş değerleri
parçalayacak bir balta olmalıdır.

~ Franz Kafka ~

Okumasını biliyorsan,
her insanın bir kitap okuduğunu görebilirsin.

~ William E. Channing ~

Bana okuduğum kitapların en güzelinin
hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim:
Annem…

~ Abraham Lincoln ~

Akıllı adam hem kitapları,
hem de doğrudan doğruya hayatı okur.

~ Lin Yutang ~

Hiç solmayacak bir ağaç tanıdım: Kitap.

~ Herrick ~

Yetişen zekaları, kitaplarla beslemeyen
uluslar yıkılmaya mahkumdurlar.

~ Ovidius ~

Ümitle açılıp, kazançla kapanan kitap,
iyi bir kitaptır.

~ B.Alcott ~

Kitaplar, sessiz öğretmenlerdir.

~ Gellius ~

En güzel öğüt örnek olmaktır.

~ Malcolm X ~

Eğer birine bir şey öğretirseniz
asla öğrenmez.

~ B.Shaw ~

Öğrenmeyi zevkli kılan öğrendiklerimizin
arzularımızla ilişkili olmasıdır.

Öğrenmek amacıyla bakmazsanız
öğrenemezsiniz.

~ Gellius ~

Bazı kitaplar tadılmak,
bazıları yutulmak ve çok azı da
hazmedilmek içindir.

~ Bacon ~

Eğitimin kökleri acı
fakat meyveleri tatlıdır.

~ Aristotle ~

Kurnaz insanlar, okumayı küçümser,
basit insanlar saygı duyar,
akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar.

~ Bacon ~

Yaşayan insanların zekası,
ölmüş insanlarla en iyi biçimde
kitaplar vasıtasıyla temas eder.

~ Bovee ~

Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatlari
en güzel saatlerle değiştirmektir.

~ Montesquieu ~

Üç türlü okuyucu vardır:
Biri, yargısız tat alır,
üçüncüsü tat almadan yargıda bulunur
ve ortadakiler tat alarak yargıda bulunan
ve yargıda bulunarak tat alanlar;
bunlar aslında bir sanat eserini yeniden yaratırlar.

~ Goethe ~

Kağıda dokunan kalem,
kibritten daha çok yangın çıkarır.

~ M.S.Fobes ~

Batıl inanış, zayıf kafaların dinidir.

~ Platon ~

Eğitimin iki amacı vardır:
bir taraftan zekayı geliştirmek,

öte yandan yurttaş yetiştirmek.
Atinalılar birincisine önem vermişlerdi,
Ispartalılar ikincisine.
Ispartalılar savaşta galip geldiler
ama Atinalılar nam bıraktılar.

~ B.Russel ~