özgürlük

Farklı olma hakkımızı yitirdiğimizde,
özgür olma imtiyazımızı kaybederiz.

~ Charles Evans Hughes ~

Özgürlük kendini tanımaktır.

~ Linda Thomson ~

Özgürlük, dışsal bir ayarlama değil,
içsel bir kazanımdır.

~ Adam Clayton Powell ~

Kim ki kendisinin efendisi değildir,
özgür değildir.

~ Epictetus ~

Özgürlük — özgürce yürümek
ve efendisi olmamak…

~ Walt Whitman ~

Geçmişin tehlikelerinden biri esir olmaktı,
geleceğinki ise robot olmak.

~ E.Fromm ~

Yardım almaya alışanlar
emir almaya da alışırlar.

~ IV.Murat ~

Açılmamış kanatların
büyüklüğü bilinmez.

~ A.Gide ~

Orman kuşu asla bir kafes istemez.

~ Henrik Ibsen ~

Kanatları altınla kaplı kuş uçamaz.

~ Tagore ~

Altın prangalar demir olanlardan
çok daha kötüdür.

~ M.Gandhi ~

Özgür doğan insan,
yaşamla zincire vurulmuştur.

~ Jean Jacques Roussaeu ~

Kölelik insanı alçaltır, alçaltır,
o kadar ki, ona köleliği sevdirir.

~ Vauvendues ~

Vücudum köle olsa da
düşüncelerim özgürdür.

~ Sopheclus ~

Ayaklarıma pranga vurabilirsiniz,
fakat inancıma vuramazsınız.
Zeus bile beni
mağlup edemez.

~ Epiktetus ~

Şarkıyı değil, ancak şarkıcıyı
kafese koyabilirsiniz.

~ Franklin D.Roosevelt ~

Bir kimsenin düşüncesini
açıklayamaması köleliktir.

~ Euripides ~

Düşüncesinin son noktasına kadar
seyahat etmekten korkmayan kişi,
özgürdür.

~ Leon Blum ~

Hiç kimse bir başkasının efendisi
ya da kölesi değildir.

~ John Hospers ~

Özgürlük bile,
sahip olmak için sınırlandırılmalıdır.

~ Edmund Burke ~

Alışkanlıkların zincirleri,
önce duyulmayacak kadar hafif,
sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar.

~ Benjamin Disraeli ~

En dogru yasa
bizi özgürlüğe götüren yasadır.

~ Richard Bach ~

Özgürlük bile, sahip olmak için
sınırlandırılmalıdır.

~ Edmund Burke ~

Başkalarının yolunda yürüyenler,
ayak izi bırakmazlar.

~ S.L.Brandon ~

Tazılar kendileri koşar
ama efendileri için avlarlar.

~ Shakespeare ~

Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz.

~ Cicero ~

Aşırı özgürlük, gerek devlette
ve gerekse bireylerde köleliğe dönüşür.

~ Eflatun ~

Hiç kimsenin benim haklarım
ve özgürlüklerim üzerinde;
benim de başkalarının
özgürlükleri üzerinde hakkım yoktur.

~ Richard Overton ~

Çevrelerine uymak icin kendilerini yontanlar,
tükenip giderler.

~ R.Hull ~

Söylediklerini onaylamıyorum,
fakat ölümüne de olsa,
konuşma hakkını
savunacağım.

~ Voltaire ~

Düşüncenin, isteğin ve iradenin
olmadığı yerde özgürlük olmaz;
fakat özgürlüğün olmadığı yerde
düşünce, istek ve irade sözkonusu olabilir.

~ John Locke ~

Anayasal bir ilke olarak bireyin özgürlüğü
şu formül ile ifade edilebilir:
Hiç kimse benim mutluluğumun kendi anlayışına
göre olması konusunda beni zorlayamaz,
herkes kendi mutluluğunu
başkalarının özgürlüğünü sınırlamadığı
ölçüde dilediği şekilde seçer.

~ Immanuel Kant ~

Geç ve güç olsa da,
insanlık anladı ki,
evrensel olmadığı sürece özgürlük,
sınırlarını aşmış imtiyazdan başka bir şey değildir.

~ Christopher Hill ~

Özgürlük yapabildiklerimizden ziyade,
yapamadıklarımızla ilgilidir.

~ Eric Hoffer ~

Özgürlük ağacının meyvesini yemek isteyenler,
devrilmemesi için ağaca destek olma
yorgunluğunu da göze almalıdırlar.

~ Thomas Paine ~

Özgürlük, onu savunmak
cesaretini taşıyanların hakkıdır.

~ Pericles ~

Emeksiz kurtuluş,
bedelsiz özgürlük yoktur.

~ The Siri Singh Sahib ~

Her ferdi, hatta her topluluğu,
hoşlandığı yem ile avlarlar

~ H.Rahmi Gürpınar ~